Bazylika pw. Matki Bożej Bolesnej

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Limanowska
Matka Boża Bolesna

koronowana
11 września 1966 roku
22 czerwca 1983 roku


data nadania tytułu
bazyliki mniejszej 
28 maja 1991 roku

Diecezja Tarnowska

Obraz MB

Obecny kościół Matki Bożej Bolesnej, secesyjny, murowany, trójnawowy, z dwiema kaplicami i wieżą, pochodzi z 1918 roku. Poza gotycką pietą do cenniejszych elementów wyposażenia należą dwa posągi barokowe z XVIII wieku.
W głównym ołtarzu limanowskiego kościoła znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej. Gotycka pieta z końca XIV wieku jest rzeźbą ludową nieznanego pochodzenia. Najboleśniejsza z Matek trzyma na kolanach martwe ciało Syna. Głowa Jezusa zwisa bezwładnie, w skroniach tkwią ostre kolce korony cierniowej.
Figurę prawdopodobnie przynieśli w okresie reformacji czciciele Matki Bożej z Węgier lub Słowacji. W XVII wieku umieszczona w Mordarce, zasłynęła tam łaskami i stała się obiektem wielkiej czci i kultu. Stanowiła również przedmiot sporu między wiernymi: czy ma przebywać w kaplicy w Mordarce, czy w kościele parafialnym w Limanowej. Dopiero w roku 1774 figura pozostała na dobre w limanowskiej świątyni, gdzie otoczono ją wielką czcią. Masy wiernych przybywały z całego Podhala na odpusty. Składano liczne wota za uproszone tu łaski. Kult pogłębił się w wieku XX, szczególnie w okresie I i II wojny światowej. Księga łask zawiera przeszło 1000 podziękowań. W ciągu całego roku przybywają tu grupy pątnicze i indywidualni pielgrzymi. Odpusty gromadzą wielotysięczne rzesze.
W roku 1991, w dwusetną rocznicę Konstytucji 3 Maja papież Jan Paweł II podniósł kościół w Limanowej do godności bazyliki mniejszej.

Limanowa_02.jpg
Limanowa_04.jpg
Limanowa_03.jpg
Limanowa_01.jpg
Limanowa_05.jpg